Auta

Wypadek a kolizja: Co zrobić po wypadku samochodowym?

Autor Dorian Nowak
Dorian Nowak23.01.20246 min.
Wypadek a kolizja: Co zrobić po wypadku samochodowym?

Wypadek kolizja to dwa różne zdarzenia drogowe, choć często mylone. Wypadek zawsze wiąże się z obrażeniami ciała uczestników, podczas gdy kolizja to uszkodzenia pojazdów bez ofiar. Jednak zarówno po wypadku, jak i kolizji istotne jest podjęcie odpowiednich działań. Poniższy poradnik wyjaśnia, jak postępować na miejscu zdarzenia, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, wzywać służby ratownicze oraz jak ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty.

Kluczowe wnioski:
 • Należy jak najszybciej zabezpieczyć miejsce wypadku i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
 • Ważne jest wezwanie policji, pogotowia oraz straży pożarnej w razie obrażeń ofiar.
 • Sprawca wypadku powinien sporządzić pisemne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.
 • Po zdarzeniu warto zebrać dowody mogące pomóc w uzyskaniu odszkodowania.
 • Różnice w definicji oraz konsekwencjach kolizji i wypadku mają kluczowe znaczenie.

Różnice między kolizją a wypadkiem

Kolizja i wypadek to dwa różne rodzaje zdarzeń drogowych, które często są ze sobą mylone. Jaka jest między nimi zasadnicza różnica?

Kolizja (potocznie zwana "stłuczką") oznacza uszkodzenie pojazdów lub innych przedmiotów podczas ruchu drogowego. Nie dochodzi natomiast do obrażeń ciała kierowców czy pasażerów.

Z kolei wypadek drogowy to zdarzenie, w którym są ofiary w ludziach - obrażenia ciała lub śmierć uczestników ruchu. Rozróżnienie tych pojęć ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania oraz konsekwencji prawnych.

Kiedy mówimy o wypadku?

Ustawodawca precyzyjnie określa, kiedy zdarzenie drogowe zalicza się do wypadków. Są to sytuacje ze skutkiem w postaci:

 • śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka,
 • obrażeń ciała innych niż ciężkie,
 • uszkodzenia pojazdów lub mienia w znacznych rozmiarach.

Wypadek zawsze pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje prawne aniżeli sama kolizja drogowa bez ofiar. Kierowcy grożą surowsze kary, a także ściganie z urzędu przez organy ścigania.

Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z kolizją, czy wypadkiem - kluczowe jest udzielenie pomocy poszkodowanym. Poniżej kilka zasad, którymi warto się kierować tuż po zdarzeniu drogowym.

Przede wszystkim należy zadbać o własne bezpieczeństwo, np. włączając światła awaryjne i wyprowadzając pojazd w bezpieczne miejsce. Następnie trzeba sprawdzić stan poszkodowanych - jeżeli są przytomni, zapytać ich o dolegliwości, a w razie potrzeby wezwać pogotowie.

Nigdy nie należy ratować poszkodowanych z płonącego samochodu na własną rękę. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia.

W sytuacji, gdy poszkodowani są nieprzytomni i nie oddychają, trzeba rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Do momentu przybycia karetki pogotowia dobrze jest także udzielić pierwszej pomocy w postaci opatrunków lub unieruchomienia złamań. Pamiętajmy, że szybka reakcja może uratować komuś życie!

Czytaj więcej: Samochody Niemcy używane - Samochody osobowe Niemcy

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia drogowego

Po udzieleniu pomocy rannym, kolejnym krokiem jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca wypadku lub kolizji. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa oraz ustalenia przebiegu zdarzenia i winnych.

Przede wszystkim należy włączyć światła awaryjne w pojazdach i ustawić trójkąt ostrzegawczy 50-100 m od miejsca zdarzenia. Jeśli jest ciemno - dobrze jest oświetlić rejon kolizji lub wypadku latarką lub światłami samochodu.

🚗 Nie wolno przemieszczać pojazdów, gdyż utrudni to ustalenie przyczyn i przebiegu zdarzenia
i️ Warto zanotować dane kierowcy oraz numer rejestracyjny jego pojazdu - przyda się to policji

Miejsce zdarzenia należy zabezpieczyć także przed dostępem osób postronnych. W razie potrzeby warto poprosić świadków lub innych kierowców o pomoc w tym zakresie aż do momentu przybycia służb.

Wzywanie służb ratowniczych po kolizji

Wypadek a kolizja: Co zrobić po wypadku samochodowym?

Kluczowym elementem postępowania po kolizji lub wypadku drogowym jest wezwanie odpowiednich służb. W zależności od okoliczności oraz skutków zdarzenia należy powiadomić:

 • policję - zawsze w razie wypadku z ofiarami. W przypadku samej kolizji także, jeśli nie doszło do ugody między kierowcami co do winy i sposobu naprawienia szkody;
 • pogotowie ratunkowe - gdy są osoby ranne lub nieprzytomne;
 • straż pożarną - przy uszkodzeniu pojazdu z wyciekiem paliwa lub innych substancji niebezpiecznych.

Dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999 należy spokojnie i wyraźnie podać, co się stało, ile jest poszkodowanych osób oraz jakie są widoczne obrażenia. Warto też wskazać dokładną lokalizację zdarzenia.

Sporządzenie oświadczenia sprawcy wypadku

Kluczowe znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności za wypadek drogowy ma sporządzenie przez jego sprawcę odpowiedniego oświadczenia. Powinno ono zawierać:

 • dane personalne kierowcy i właściciela pojazdu;
 • numer rejestracyjny auta;
 • opis przebiegu zdarzenia;
 • wskazanie ewentualnych świadków;
 • podpis sprawcy wypadku.

Dokument ten sporządza się w 2 egzemplarzach - dla policji i drugiego uczestnika kolizji. Brak oświadczenia może znacząco utrudnić dochodzenie roszczeń.

Uzyskanie odszkodowania za uszkodzenia po wypadku

Istotną kwestią po wypadku są szkody materialne w postaci uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu. Naprawa lub wymiana auta generuje często wysokie koszty, stąd kluczowe jest uzyskanie odszkodowania.

Kwestię odszkodowań regulują przepisy ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych. Roszczenia należy kierować do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy lub własnego w przypadku odpowiedzialności za SDR.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy zgromadzić pełną dokumentację w postaci np. notatki policyjnej, zdjęć lub nagrań z miejsca zdarzenia, faktur za naprawę, kalkulacji kosztów. Im więcej dowodów tym łatwiej o wypłatę środków rekompensujących szkodę.

Podsumowanie

Wypadek i kolizja (potocznie "stłuczka") to dwa różne rodzaje zdarzeń na drodze, które często są mylone. Podstawowa różnica polega na tym, że wypadek pociąga za sobą obrażenia ciała lub śmierć uczestników ruchu drogowego. Natomiast kolizja oznacza jedynie straty materialne w postaci uszkodzenia pojazdów lub mienia bez ofiar w ludziach.

Mimo odmienności, zarówno po wypadku jak i kolizji drogowej istotne jest podjęcie prawidłowych działań. Przede wszystkim chodzi o udzielenie pomocy poszkodowanym, wezwanie służb ratowniczych, zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz zebranie materiału dowodowego dla ustalenia winnych i odszkodowania.

Warto podkreślić, że wypadek drogowy pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje prawne. Dochodzi do ścigania sprawcy z urzędu, a także surowszego karania przez wymiar sprawiedliwości. Stąd istotne jest precyzyjne rozróżnienie tych dwóch pojęć.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w powyższym artykule pozwolą prawidłowo zareagować w przypadku wypadku drogowego lub kolizji. Wszelkie wątpliwości zachęcamy wyjaśniać na naszym forum internetowym poświęconym bezpieczeństwu na drogach.

Najczęstsze pytania

Kolizja ("stłuczka") oznacza uszkodzenie pojazdów bez ofiar w ludziach. Natomiast wypadek drogowy wiąże się z obrażeniami ciała lub śmiercią uczestników ruchu drogowego.

Policję wzywamy zawsze w razie wypadku drogowego z poszkodowanymi. Po samej kolizji również, jeśli kierowcy nie doszli do porozumienia co do winy i sposobu naprawienia szkody.

Przede wszystkim trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, a następnie sprawdzić stan poszkodowanych. W razie nieprzytomności i zatrzymania oddechu zastosować resuscytację krążeniowo-oddechową. Do czasu przyjazdu karetki opatrzyć widoczne rany.

Tak, chyba że kierowcy zgodnie przyznają się do winy i ustalają pomiędzy sobą sposób naprawienia szkody. W innym przypadku oświadczenie ułatwi ustalenie odpowiedzialności.

Przede wszystkim notatka policyjna, zdjęcia/nagrania z miejsca zdarzenia, faktury za naprawę lub wycena szkody, ewentualnie oświadczenia świadków. Im więcej dowodów, tym łatwiej o wypłatę odszkodowania.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak sprawdzić auto ze Szwecji - sprawdzenie auta po numerze VIN, historia pojazdu, opłaty i koszty
 2. Definicja wypadku drogowego i kolizji - Co to jest wypadek drogowy?
 3. Opłaty za autostrady Hiszpania - Płatne autostrady w Hiszpanii
 4. Marki sportowych aut - najlepsze modele i ceny
 5. Jak sprawdzić czy auto jest kradzione - innowacyjne metody sprawdzania
Autor Dorian Nowak
Dorian Nowak

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym. Testuję nowe modele aut i oceniam je pod kątem osiągów, wyposażenia, komfortu jazdy. Piszę też poradniki jak kupić dobry samochód i na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego auta.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły