Modele

Polska drogi ekspresowe i autostrady - Sieć dróg w Polsce

Autor Radosław Witkowski
Radosław Witkowski22.01.20247 min.
Polska drogi ekspresowe i autostrady - Sieć dróg w Polsce

Polska drogi ekspresowe i autostrady stanowią kręgosłup komunikacyjny naszego kraju. Ich gęstość i jakość mają kluczowe znaczenie dla płynności ruchu, bezpieczeństwa oraz tempa rozwoju gospodarczego. W ostatnich latach doczekaliśmy się szybkiej rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu, jednak wciąż odbiegamy pod tym względem od wielu krajów Europy Zachodniej. W niniejszym artykule przyjrzymy się postępom w budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, a także wyzwaniom stojącym przed administracją drogową.

Kluczowe wnioski:
 • Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce dynamicznie się rozwija, jednak wciąż nie dorównuje Zachodowi
 • Najwięcej inwestycji drogowych realizowanych jest obecnie w centralnej i zachodniej Polsce
 • Do 2030 roku planowana jest dalsza rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych
 • Główne wyzwania to finansowanie inwestycji, usprawnienie procedur przetargowych oraz wzrost kosztów budowy
 • Oczekuje się, że do 2040 roku sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce osiągnie długość około 10 000 km

Budowa nowych odcinków dróg ekspresowych w Polsce

W ostatnich latach sieć dróg ekspresowych w Polsce dynamicznie się rozwija. Tylko w 2021 roku oddano do użytku blisko 300 km nowych odcinków, a kolejne setki kilometrów są obecnie w budowie lub przygotowaniu. Najwięcej inwestycji realizowanych jest obecnie w centralnej i zachodniej Polsce, gdzie powstaje m.in. ekspresowa obwodnica Częstochowy, odcinek S3 między Polkowicami i Lubinem czy S5 między Poznaniem a Wrocławiem.

Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się m.in. budowa ekspresowej Zakopianki (S7) na odcinku Lubień-Naprawa oraz rozbudowa drogi ekspresowej S61 na Mazurach. Te dwie trasy mają kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej północno-wschodniej Polski. Po ich ukończeniu skróci się znacząco czas przejazdu z Trójmiasta do Augustowa i Suwałk.

Największe wyzwania przy budowie nowych dróg

Największym wyzwaniem, z jakim mierzą się obecnie drogowcy, są rosnące koszty budowy. Ceny materiałów budowlanych, stali czy asfaltu systematycznie rosną, podnosząc koszty inwestycji nawet o kilkadziesiąt procent. Konieczne jest zwiększanie nakładów finansowych na budowę nowych odcinków dróg ekspresowych i autostrad.

Kolejnym istotnym problemem są przewlekłe procedury przetargowe i odwołania niektórych wykonawców, które opóźniają rozpoczęcie prac budowlanych nawet o kilka lat. Skracanie terminów procedur administracyjnych powinno być priorytetem, aby jak najszybciej oddawać do użytku gotowe odcinki dróg.

Rozwój sieci autostrad w Polsce na przestrzeni lat

Autostrady w Polsce zaczęły powstawać już w latach 30. XX wieku, kiedy oddano do użytku Poniatowskiego oraz odcinek autostrady Warszawa-Radom. Jednak prawdziwy rozwój nastąpił dopiero po 1989 roku. W 2021 roku długość autostrad w Polsce przekroczyła 2000 km, dzięki czemu pod względem gęstości autostrad znacząco zmniejszyliśmy dystans do krajów Europy Zachodniej.

W ostatniej dekadzie długość autostrad w Polsce potroiła się, a do 2030 roku planowane jest oddanie kolejnych 1500 km.

Największe postępy w budowie autostrad odnotowano na Śląsku, gdzie powstała gęsta sieć dróg szybkiego ruchu łącząca wszystkie większe ośrodki przemysłowe. Dobrze rozwinięta jest także sieć autostrad w zachodniej Polsce, zwłaszcza wokół Poznania i Wrocławia. Nadal problem stanowią natomiast północno-wschodnie regiony kraju, gdzie brakuje dróg ekspresowych.

Rok Długość autostrad w km
2000 487
2010 874
2021 2055

Czytaj więcej: Zasady jazdy z automatyczną skrzynią biegów - Poradnik i Wskazówki

Najdłuższe odcinki autostrad w naszym kraju

W Polsce zdecydowanie dominują stosunkowo krótkie, kilkudziesięciokilometrowe odcinki autostrad. Wśród najdłuższych otwartych dotąd odcinków znajdują się:

 • Autostrada A4 na odcinku Legnica - Wrocław (105 km)
 • Autostrada A2 na odcinku Mińsk Mazowiecki - granica z Białorusią (95 km)
 • Autostrada A1 na odcinku Częstochowa Północ - Pyrzowice (81 km)

W budowie znajduje się obecnie ponad 530 km nowych odcinków autostrad, z czego najdłuższe to A1 Tuszyn - Częstochowa (81 km) oraz A2 na odcinku Warsaw West – Mińsk Mazowiecki (71 km).

Postępująca rozbudowa dróg szybkiego ruchu

Polska drogi ekspresowe i autostrady - Sieć dróg w Polsce

Ogólna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, obejmujących zarówno autostrady, jak i drogi ekspresowe, systematycznie rośnie. Tylko w latach 2015-2021 przybyło ponad 2000 km takich dróg. Najszybszy przyrost notuje sieć dróg ekspresowych, która już dziś liczy ponad 4000 km i wciąż dynamicznie powiększa się o kolejne odcinki.

Do 2030 roku zakładany jest wzrost sieci dróg szybkiego ruchu o kolejne 3500-4000 km. Realizacja ambitnych planów pozwoli na znaczne skrócenie czasów przejazdu pomiędzy największymi miastami oraz poprawę komunikacji z mniejszymi ośrodkami. Cel to osiągnięcie gęstości sieci drogowej na poziomie Europy Zachodniej.

Wyzwania na przyszłość

Najważniejsze cele na najbliższe lata to oddanie do użytku kluczowych brakujących odcinków dróg ekspresowych i autostrad, zwłaszcza na kierunkach północ-południe. Są to m.in. S1 Mysłowice – Bielsko-Biała, S74 Kielce – Nisko czy S10 Toruń – S7. Równocześnie trwają prace projektowe dla kolejnych nowych tras, które mają powstać w perspektywie 2030 roku.

Priorytetowe inwestycje drogowe do 2030 roku

Wśród najważniejszych planowanych na najbliższe lata inwestycji drogowych znajdują się:

 • Budowa Centralnej Magistrali Kolejowej, która odciąży sieć dróg szybkiego ruchu
 • Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki
 • Budowa brakujących fragmentów autostrady A1
 • Realizacja kluczowych odcinków S1, S6 i S10
 • Wzmocnienia istniejącej sieci dróg pod kątem wzrostu natężenia ruchu

Łączne nakłady na te inwestycje mają wynieść ok. 100 mld zł. Ich realizacja pozwoli stworzyć spójną, gęstą sieć dróg szybkiego ruchu na terenie całego kraju. To niezbędny warunek dalszego zmniejszania dysproporcji w zakresie dostępności transportowej między Polską wschodnią i zachodnią.

Wzrost długości dróg ekspresowych w ostatniej dekadzie

W 2021 roku łączna długość dróg ekspresowych w Polsce wynosiła ponad 4100 km i była ponad 3-krotnie większa niż 10 lat wcześniej. Tylko w latach 2015-2021 przybyło ich ponad 1500 km, z czego zdecydowana większość to całkowicie nowe odcinki.

Lata 2015-2025 można nazwać złotym okresem budowy dróg ekspresowych w Polsce. Nikt wcześniej nie zbudował ich aż tyle w tak krótkim czasie. Do 2030 roku planowane jest oddanie kolejnych 2-3 tys. km, co oznaczałoby potrojenie ich długości względem 2015 roku.

Rok 2011 2015 2021
Długość dróg ekspresowych w km 1150 2540 4170

Najwięcej nowych dróg ekspresowych powstaje obecnie w województwach dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim i śląskim. Wciąż najgorzej pod tym względem wypadamy na tzw. "ścianie wschodniej", choć budowa S61 i S16 przynosi pierwsze efekty także na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Podsumowanie

Sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce, obejmująca autostrady i drogi ekspresowe, dynamicznie się rozwija. Tylko w ostatniej dekadzie przybyło ponad 2000 km takich dróg, a do 2030 roku planowane jest oddanie kolejnych 3500 km. Dzięki temu Polska drogi ekspresowe znacząco zyskują na długości i jakości.

Najwięcej inwestycji drogowych realizowanych jest obecnie w centralnej i zachodniej Polsce. Powstają m.in. kluczowe odcinki autostrad A1 i A2 oraz drogi ekspresowe S3, S5 czy S7. Trwają także prace nad modernizacją dróg krajowych do parametrów dróg ekspresowych, co wzmocni sieć połączeń drogowych.

Główne wyzwania dla dalszej rozbudowy to ograniczenia budżetowe, wzrost cen materiałów budowlanych oraz przewlekłość procedur administracyjnych. Mimo trudności, do 2040 roku planowane jest zwiększenie długości dróg szybkiego ruchu do 10 000 km, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie.

Inwestycje drogowe mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Dobra sieć połączeń ułatwia transport, turystykę i handel, a tym samym przyczynia się do wzrostu PKB. Dlatego rozbudowa infrastruktury drogowej powinna pozostać priorytetem w kolejnych latach.

Najczęstsze pytania

Według danych GDDKiA z końca 2021 roku długość istniejących autostrad wynosiła 2055 km, a dróg ekspresowych - 4170 km. Łącznie daje to ponad 6200 km dróg szybkiego ruchu.

Najwięcej autostrad i dróg ekspresowych znajduje się obecnie w województwach: dolnośląskim, śląskim, łódzkim i mazowieckim. Najsłabiej pod tym względem wypadają województwa Polski wschodniej.

Według deklaracji rządu do 2030 roku planowane jest oddanie do użytku dodatkowych 3500-4000 km nowych dróg ekspresowych i autostrad. Łączna długość takich dróg ma wzrosnąć do ponad 10 000 km.

Kluczowe projekty drogowe to m.in.: pełne ukończenie autostrad A1 i A2, realizacja centralnych odcinków dróg ekspresowych S1, S6 i S10, czy rozbudowa obwodnic dużych miast.

Największe problemy to rosnące koszty realizacji inwestycji, wydłużające się procedury przetargowe oraz protesty ekologów i części społeczności lokalnych. Utrudnia to i opóźnia budowę nowych odcinków dróg szybkiego ruchu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak sprawdzić auto ze Szwecji - sprawdzenie auta po numerze VIN, historia pojazdu, opłaty i koszty
 2. Definicja wypadku drogowego i kolizji - Co to jest wypadek drogowy?
 3. Opłaty za autostrady Hiszpania - Płatne autostrady w Hiszpanii
 4. Marki sportowych aut - najlepsze modele i ceny
 5. Jak sprawdzić czy auto jest kradzione - innowacyjne metody sprawdzania
Autor Radosław Witkowski
Radosław Witkowski

Jestem doradcą w salonach samochodowych. Doradzam klientom przy wyborze odpowiedniego modelu auta, koloru, wyposażenia. Dzielę się też moją wiedzą na temat nowych technologii stosowanych w najnowszych modelach samochodów.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły